Konsultacja psychologiczna – dziecko

Ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych Twojego dziecka, a także Jego możliwości psychofizycznych. W spotkaniu powinni brać udział oboje rodzice wraz z dzieckiem.