EGO EIMAI

Aby zapalać światło tym, którzy są w ciemności.